Klik hier om naar de vorige pagina te gaan

Algemene lesvoorwaarden Yoga Egmond

Bij Yoga Egmond spreken we van een seizoen dat loopt van september tot en met juni.
• De deelnemer schrijft zich in voor een heel seizoen en is lesgeld verschuldigd voor de lessen die hem haar worden aangeboden.
• De mogelijkheid bestaat om je in te schrijven voor een serie van 10 aaneengesloten lessen. Hier zijn andere tarieven op van toepassing en is alleen mogelijk na overleg.
• Yoga Egmond bied tevens diverse cursussen aan. Bij inschrijving zal het gehele bedrag van de cursus vooraf betaald.

Prijzen lesgeld
• Bij betaling in 1 termijn zijn de kosten voor een wekelijkse les van 1,25 uur € 14,50.
• Je geeft je op voor een seizoen van september tot en met juni.
• Bij inschrijving later in het seizoen word het lesgeld bepaald op het aantal resterende lessen.
• Na inschrijving ontvang je een e-mail met het totaal aantal lessen en de totale kosten.

• Na overleg bestaat de mogelijkheid om je in te schrijven voor een serie van 10 aaneengesloten lessen.
• De kosten hiervan bedragen voor een wekelijkse les van 1,25 uur € 15,50.

• Betalingen vinden plaats middels een Ideal betaling via de website of middels een gedeelde persoonlijke link.

Yoga Egmond geeft de service dat gemiste lessen in overleg mogen worden ingehaald. Mits deze minimaal een week van te voren zijn afgemeld.
• Aan het einde van het seizoen vervallen alle gemiste lessen.
• In principe geld: niet komen is wel betalen. Dit geld ook indien gebruik word gemaakt van de serie van 10 aaneengesloten lessen.
• Je eigen vakantie betaal je door.

Verzuim docent
• Lessen die door verzuim docent geen doorgang vinden worden doorbetaald tot een maximum van 3 uitgevallen lessen per seizoen. Deze lessen kunnen in overleg worden ingehaald.
• Is de docent langer ziek en is er geen plaatsvervanger beschikbaar dan is er geen lesgeld meer verschuldigd.
• Naast de lesvrije weken zijn er bepaalde dagen dat er geen les wordt gegeven: paasmaandag, pinkstermaandag, hemelvaartsdag. Deze lessen kunnen in de loop van de week worden gedaan.

Beëindiging lesovereenkomst
• Inschrijving vervalt automatisch in juni van elk kalender jaar.
• Bij het stoppen van de lessen gedurende het lopende seizoen zal er geen restitutie volgen.
• Bij langdurige ziekte van de deelnemer of andere bijzondere omstandigheden, wanneer er geen gebruik gemaakt kan worden van de lessen kunnen in overleg alle betaalde lessen gereserveerd worden tot terugkomst.
• In zeer uitzonderlijke gevallen, kan het betaalde lesgeld verrekend worden. Dit gebeurd op de volgende manier
– Resterende lessen worden verrekend tegen € 14,25 per les.
– Er wordt een betalingsverplichting van 4 lessen (4 x € 14,25) in acht genomen na afmelding door middel van een Email.
• Gedurende de zomermaanden juli en augustus is het niet mogelijk om wijzigingen door te geven.
• Yoga Egmond stelt zich niet aansprakelijk voor materiële of letsel schade.

Klik hier om naar de vorige pagina te gaan